Regler for booking af hallen


Denne side er under udarbejdelse.


I samarbejde med hallen brugere vil bestyrelsen udarbejde nogle retningslinier for reservering / bookning af hallen.